پروژه‌های اجرایی از دید مهندسی

A. پروژه‌های اجرایی با ارائه اطلاعات فنی از طرف کارفرما

در چنین پروژه‌هایی اطلاعات فنی مرتبط با پروژه از طرف کارفرما ارائه می‌شود. در این پروژه‌ها، شرکت تمام توان خود را بر انتخاب نیروهای اجرایی کارآمد می‌گذارد. استفاده از مشاوارن با تجربه در زمینه تخصصی هر یک از پروژه‌های اجرایی از الزامات شروع، ادامه و خاتمه یک پروژه‌ی اجرایی در این شرکت است.

B. پروژه‌های اجرایی با تهیه اطلاعات فنی از طرف پترو پولاد

در پروژه‌هایی که دانش فنی و تجربه کافی با تکیه بر تیم مهندسی شرکت و استفاده از مشاوارن با تجربه وجود دارد، این شرکت اقدام به اخذ و اجرای پروژه شامل بخش مهندسی می‌نماید

C. پروژه‌های بهینه‌سازی و مهندسی معکوس

شرکت پترو پولاد تیم تخصصی مهندسی معکوس و بهینه‌سازی دستگاه‌ها و خطوط تولید دارد. این شرکت در بخش مهندسی معکوس، به بازتولید دستگاه‌های صنعتی و خطوط تولید و در بخش بهینه‌سازی به افزایش کارایی و کاهش ناملایمات مکانیزم‌ها و دستگاه‌ها، با استفاده از کارشناسان ارشد بخش طراحی و مشاوران صنعتی می‌پردازد.

D. پروژه‌های طراحی و راه‌اندازی خطوط تولید

شرکت پترو پولاد با کمک گیری از بازدیدهای میدانی، استفاده از طراحی‌ به کمک کامپیوتر، ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و کمک‌گیری از اساتید دانشگاه به طراحی و راه‌اندازی خطوط تولید در صنایع پتروشیمی و فولاد اقدام می‌نماید. در طراحی‌هایی از این قبیل، تحلیل با استفاده از انواع نرم‌افزارهای مهندسی ضروری و از شروط پیوست به پرونده‌ی محاسبات فنی پروژه است. برنامه‌نویسی و طرح‌ریزی جهت اتوماسیون سازی روند دستیابی به تولید، حذف حداکثری دخالت اپراتور در کارکرد ماشین و در نتیجه کاهش خطای انسانی از مهمترین اهداف شرکت در اجرای یک پروژه طراحی و راه‌اندازی است.

E. پروژه‌های تحقیقاتی و طرح‌های توسعه‌ای

در شرکت پترو پولاد خاورمیانه، کارشناسان ارشد علوم مهندسی مختلف در بخش طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های تحقیقاتی گمارده می‌شوند. در این بخش از مقالات روز دنیا در زمینه‌ی هر طرح توسعه‌ای استفاده شده و ارتباط تنگاتنگی با اساتید دانشگاه برقرار می‌گردد. طرح‌های توسعه‌ای تدوین شده و نمونه‌های قابل تست تولید می‌گردند. آزمایش‌های مختلف بر روی نمونه‌ها انجام شده و در نهایت مقالات علمی معتبر نیز در زمینه‌ی مورد تحقیق استخراج می‌گردد. شرکت پترو پولاد در چنین طراحی‌هایی به استفاده از انواع نرم‌افزارهای محاسباتی، فرمول نویسی‌های ریاضی و فرضیات دقیق مهندسی برای ارجاع به پرونده‌ی محاسبات فنی پروژه الزام دارد.

برای پیشبرد اهداف فوق، شرکت پترو پولاد خاورمیانه از نرم‌افزارهای مهندسی و استانداردهای روز دنیا بهره می‌گیرد که لیست نرم‌افزارها و استانداردهای مورد استفاده در لینک های زیر قابل دسترس هستند