امکان سنجی

 

 

مطالعات امکان سنجی طرح‌ها (F.S)

در راستای ارائه خدمات مطالعاتی به سرمایه‌گذاران محترم، مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های عملیاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

  • بررسي ميزان توليد داخلی و بین‌المللی و لیست توليدكنندگان محصول
  • بررسي ميزان مصرف داخلی و بین‌المللی محصول و ساختار مصرف
  • پيش‌بيني آينده توليد با توجه به واحدهاي فعال، در دست ساخت و مجوزهاي صادره
  • پيش‌بيني آينده مصرف محصول با توجه به ساختار تقاضا و نوع تقاضا كنندگان
  • پيش‌بيني كمبود و يا مازاد توليد در كشور و خارج از کشور و شناخت بازار هدف محصولات طرح
  • بررسي سياست‌ها و قوانين دولت كه مستقيماً با مصرف و توليد كالا ارتباط دارد
  • بازبینی طرح بر اساس سندهای چشم‌انداز توسعه دولت
  • جمع‌بندي و نتيجه‌گيري درمورد احداث و یا عدم احداث واحد توليدی