مهندسی

 

 

مهندسی

این شرکت با استقرار یک تیم مهندسی قوی و کارآمد تحت عنوان واحد فنی و مهندسی و همچنین دفتر فنی پروژه‌های اجرائی آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی در بخش‌های مختلف زیر می‌باشد:

1- مهندسی معکوس
2- شبیه‌سازی حرکت
3- تحلیل ابعادی و بهینه‌سازی ماشین
4- طراحی مکانیزم‌های حرکتی خاص
5- طراحی مفهومی، طراحی اساسی و طراحی جزء