طرح‌های توجيه اقتصادی

 

 

تهیه طرح‌های توجيه اقتصادي برای طرح‌های فولادی و پتروشیمی (با استفاده از نرم افزار COMFAR)

  • پيش‌بيني تأمين منابع مالي طرح
  • برآورد كل سرمايه‌گذاري شامل مخارج سرمايه‌گذاري ثابت، در گردش و قبل از بهره‌برداري طرح
  • برآورد هزينه‌هاي توليد در دوران بهره‌برداري
  • پيش‌بيني گردش وجوه نقد، سود و زيان، ترازنامه، نسبت‌ها و غیره
  • دوره بازگشت سرمايه، (NPV) ارزش فعلي خالص،(IRR) پيش‌بيني شاخص‌هاي مالي از جمله محاسبه نرخ بازدهي داخلي
  • قيمت تمام شده، تحليل نقطه سر به سر
  • تجزيه و تحليل حساسيت شاخص‌هاي مالي طرح نسبت به تغيير در اقلام سرمايه‌گذاري ثابت، هزينه‌هاي توليد و برنامه فروش
  • نتيجه‌گيري توجيه‌پذير بودن طرح