تجهیزات برق، ابزار دقیق و تجهیزا ت هیدرولیکی

بخش بازرگانی برق، ابزاردقیق، هیدرولیک و پنوماتیک شرکت پترو پولاد، با بهره‌گیری از مهندسین با سابقه مکانیک، برق و اتوماسیون، با استفاده از شبکه خارجی خرید، امکان تامین این تجهیزات از برندهای زیر را فراهم نموده‌اند.