الکتروموتور و ژنراتور

این شرکت توانایی تامین گستره وسیعی الکتروموتور و ژنراتور با بهترین برندهای دنیا را دارد. برخی از برندهای قابل تامین به شرح ذیل است: